ERD Makina

Firma Bilgisi

     Sürdürülebilir Büyüme
 
   Sürdürülebilir büyüme, ERD MAKİNA için önemli bir konsepttir. Pompalarımızın, özellikle enerji tüketimi ve malzeme kullanımı açısından çevreye karşı saygı duyması çok önemlidir.
Aynı zamanda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürmek de çok önemlidir, böylece ERD MAKİNA bugünün ve geleceğin yetenekli çalışanları için cazip bir çalışma ortamı olarak kalacaktır.
Sonuç olarak, üretim tesislerimizin çevreye mümkün olan en az zararı verecek şekilde kurulması önemlidir. Genel olarak, kendimizi “satın almak ve tüketip atmak” felsefesinden uzak tutmak için mümkün olan her şeyi yapacağız.
Nihai amacımız, Dünya Gezegenini diğer nesillere teslim ederken aldığımızdan daha temiz ve daha güzel bırakmaktır.
 
     İnsanlara Odaklanmak

Faaliyetlerimiz pek çok insanın günlük hayatını etkilemektedir. EAGLESTAR pompaları ile su temin edilen ve atık suları uzaklaştırılan binlerce insanın yanı bünyemizde onlarca çalışanımız bulunmaktadır.
Prensip olarak, EAGLESTAR dünya çapında müşterileriyle birlikte iş yapmaya devam edecektir çünkü ürünlerimizin insanlığın en temel ihtiyaçlarını karşılamakta olduğunu düşünüyoruz.
İnsan haklarına saygı da bizim için önemli bir konudur. Sonuçta uluslar arası topluluğun ve Türkiye cumhuriyeti demokrasi ve insan haklarına saygı duymayan ülkelere uyguladığı müeyyideleri uygulamakta ve saygı duymaktayız.
Uygun iş usullerine ve ahlaki tutumlara saygı duyarak işimizi yapacağız.
Çalışanlarımıza dostlarımız ve aile fertlerimize davrandığımız şeklide davranmaya çaba göstereceğiz. Çalışanlarımız sadece makine, bina ve sermaye gibi bir kaynak değildir. Çalışanlarımız ihtiyaçları, bağlılıkları, arzuları, sorumluluk duyguları, yetenekleri, hünerleri ve bazen de sorunları olan insanlar ve canlılardır.
İnsanlar fikirlerini, arzularını ve ihtiyaçlarını ortaya koyduklarında onları dinleyeceğiz. Bağlılık duygusu, sorumluluk ve yetenekler gördüğümüzde fırsatlar sunacağız. Sorunlar gördüğümüzde işyerinde problemleri çözecek veya azaltacak düzeyde yardımcı olacağız.
 
     Açık ve Güvenilir Davranma

Aradığımız saygıyı ve tanınmayı hak etmek için uyun şekilde çalışmanın yanı sıra yaptıklarımızı da göstermeliyiz.
Bunun anlamı, insanların güvenilir ve saygın bir şirket bulmasını sağlamaktır. Bu nedenle aktif bir bilgilendirme sistemine sahip olmalıyız ve sistemli bir şekilde ilgili kişilere ne yaptığımızı, ne maksatla ne yapmayı düşündüğümüzü aktarmalıyız.
Aynı zamanda kamuya karşı aktif ve sorumlu bir katılımcı olmalıyız.
Her zaman, çalışanlarımızın öncelikli olması prensibi doğrultusunda çaba göstermekteyiz. Öncelikle çalışanlarımız yeterli ölçüde bilgilenmeden dış dünya ile iletişime geçmemekteyiz. Bunun yanı sıra, uygun olan ya da daha az elverişli olan şartlar ve olaylar karşısında dürüstçe iletişim kurmaya devam edeceğiz.
Açık ve dürüst olmalıyız.
Bizimle temas kuranları iyi karşılamayız. Normal iş hayatındaki sırların ötesinde, saklayacağımız hiç bir şey yoktur. Bunun aksine dünyanın çoğunluğunun bizi, tavırlarımızı ve hareketlerimizi daha iyi tanıması bizim menfaatimizedir. Buna ilave olarak diyalog kurmayı ve diğer insanları dinlemek istiyoruz, böylece dünyanın bize nasıl baktığını, diğer insanların daha iyiyi yapmak için ne düşündüğünü öğrenebilir ve anlayabiliriz.
 
     Liderlik

ERD MAKİNA Şirketler Grubu büyümeye odaklıdır ve daima büyümeye odaklanacaktır, dünyanın lider ve en başarılı pompa, su temin ve atık su sistemleri üreticisi olarak konumumuzu korumak için çaba göstereceğiz.
Pompa üretiminde piyasa lideri olmak istiyoruz ve üretim tesislerimizi büyük pazarlarda veya bu pazarların yakınında kurmak için çaba göstermekteyiz. Dünyanın en ileri üretim teknolojisini kullanarak önemli ürünler ve parçalarını üretmeye devam edeceğiz.
Bu nedenle, müşteri beklentilerini tatmin edecek etkili, güvenli ve verimli sistem ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayacak yeni ve yenilikçi pompa ve pompa sistemlerini temin etmek için süreçlerde ve yeni malzemelerde araştırma yapmayı sürdürmekteyiz.
Pompalarımızın kullanımının kolay olması ve böylece her yerde kullanılabilecek esneklikte olabilmesi bizim için önemlidir. Bu nedenle yüksek kaliteli pompalara yatırım yapmaktayız.
Müşteriler arasında EAGLESTAR pompalarının daima kalite ve dayanıklılıkla özdeş olduğunu dair ortak bir kanaat bulunursa, müşteriler EAGLESTAR ürünlerine yatırım yapacaktır.
 
      Ortaklık

Pompa ve pompa sistemlerine gelindiğinde, müşterilerimiz bizi sadece bir pompa satıcısı değil aynı zamanda güvenilir uzun soluklu bir ortak olarak algılamalıdır.
Müşteri memnuniyeti, en önemli hedeflerden ve başarı kriterlerinden biridir. Bunun anlamı müşterilerimize verdiğimiz tavsiyelere gösterdiğimiz önemin, az ya da çok müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere ulaşmasını sağlamasıdır.
Servis hizmetlerine büyük önem vermekteyiz çünkü müşterilerimizi eğitmek, bilgilerimizi ve deneyimlerimizi satıcılar ve diğerleri ile paylaşmak da dahil ürünlerimizden sorumlu olduğumuzu düşünmekteyiz.
Bu, hizmetlerini tamamlayan pompaların hurdaya çıkarılmasında müşterilerimize yardımcı olacağımız anlamına da gelmektedir.
Bu nedenle daha hızlı bir hizmet sağlamak üzere müşterilerimize coğrafi olarak yakın bulunmaya önem vermekteyiz. Mesafelerin önemli olduğu durumlarda yerel servis merkezleri ile anlaşmalar yapmaktayız ve onlara bizim vermiş olduğumuz hizmeti aynen sağlayacak düzeyde uzmanlığı ve araçları temin etmekteyiz.
 
     Sorumluluk

EAGLESTAR hem iş hayatında hem de sosyal hayatta daima sorumlu bir tutum takınacaktır.
Gelişmemiz ve varlığımız, çevre ile uyumlu olmalıdır, çünkü ürünlerimiz ve bu ürünlerin satışı sadece kendi başarımız için değil aynı zamanda kullanıldığı topluma da faydalar sağlamalıdır.
Başka bir ifadeyle, bir parçası olduğumuz toplumlarla uyumlu olmalıyız ve ürünlerimiz satıldığı ve kullanıldığı topluluklarda kullanılmaya değer olduğunu göstermelidir.
Çevreyi korumak için yeni metotlar keşfedeceğiz; müşterilerimizi, bayilerimizi ve diğer çıkar gruplarını çevreye dost çözümler konusunda cesaretlendirme etkimizi kullanarak bu amaç için ancak birlikte çalışmayla elde edilebilecek çevreye olan faydaları elde edebiliriz.
Çalışanlarına ve yerel topluluklara karşı sosyal sorumluluğu olan bir şirket olduğumuza inanmaktayız. Sosyal sorumluluğumuz, Grup şirketlerinde başlatmış olduğumuz somut gelişmelerle ifade edilmektedir. Esnek çalışma koşulları altında daha az iş yetenekleri bulunan insanları çalıştırma kararımız bunun güzel bir örneğidir.
İş hayatında müşterilerimiz, bayilerimiz ve rakiplerimiz tarafından dürüst ve adil olarak algılanmaya çaba göstermekteyiz.
Son olarak, iyi olduğumuz alanlara odaklanacağız. Bunun anlamı, gerçek gelirimizin pompa ve pompa sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve satılması olarak adlandırılabilecek ana faaliyet sahalarından elde edilmesi gerekliliğidir.
 
      Bağımsızlık

ERD MAKİNA-EAGLESTAR Şirketler Grubu, özel bir şirkettir ve ana hissedarı ERDEM ÇELİK dır.
Yüksek kar seviyesi, tek başına bir hedef değil, grubun varlığını ve gelişimini sürdürmesi anlamına gelmektedir.
 

Firma Yetkilisi

Erdem Çelik (Firma Yetkilisi)
 

Firma Adresi

1203 /7 SOK NO: 2 /M YENİŞEHİR /İZMİR
Telefon:  0 232 449 45 13
Fax : 0 232 469 04 22
Gsm : 0 532 361 50 89
E-Mail : bilgi@erdemmakina.org